Noviny pro zaměstnance společnosti Siemens Česká Republika
Nechte si posílat aktuální číslo na váš e-mail
08. 11. 2017

Čtyři z pěti zaměstnanců závodu jsou v práci spokojeni

Vyšší spokojenost a větší angažovanost v návrzích, jak firmu i život v ní pro nás dále zkvalitnit – to je za Frenštát výsledek zaměstnaneckého průzkumu SGES, který opět po dvou letech mapoval naši spokojenost.

0Počet zobrazení: 157

Pravidelný průzkum spokojenosti zaměstnanců Siemens (SGES), který se konal letos na přelomu dubna a května, je zdrojem nejen zpětné vazby našich zaměstnanců, ale i nástrojem, jak změnit firmu k lepšímu. Ve frenštátském závodě se jej totiž zúčastnilo 76 % zaměstnanců a jeho výsledek tak nám všem poskytuje zrcadlo o tom, jak firmu i její prostředí samotní zaměstnanci vnímají.

 Téměř 80 % našich zaměstnanců jsou v práci spokojeni. 46 % z nich se dokonce cítí být firmě oddáni. Vysoké procento spokojenosti pozitivně hodnotil ředitel závodu Roman Valný:  „Čtyři pětiny spokojených zaměstnanců, to je výtečná zpráva! Jsem opravdu potěšen, protože to znamená zvýšení spokojenosti oproti poslední anketě před dvěma lety. Na druhou stranu to, že 6 % z dotazovaných zaměstnanců vyjádřilo svou nespokojenost a rozhodnutí současnou situaci radikálně změnit, nám lhostejné není, byť v porovnání s předloňským průzkumem je to o 10 % méně.“

Silnou stránkou firmy jsou dobře informovaní a motivovaní zaměstnanci

Zaměstnanecký průzkum i letos odhalil škálu silných a slabých stránek firmy tak, jak je vnímají naši zaměstnanci. Co se týče silných stránek, z průzkumu pozitivně zazněla vysoká informovanost, zapálenost pro zdárný výsledek a celkovou spokojenost našich zákazníků, jakož i otevřenost inovacím ve všech formách. Ze slabých stránek firmy z průzkumu vyplynulo, že jen polovina dotazovaných cítí, že ve firmě může bez obav vyjádřit svůj názor, nebo že by při přechodu na jinou pozici v Siemens byli podpořeni a jen polovina dotazovaných kolem sebe vidí příklady dobrého vedení lidí.

Více otevřených komentářů, více podnětů ke změně

Vítanou novinkou v letošní verzi průzkumu byl fakt, že do otevřených komentářů, které slouží jako místo pro podněty na změny ve firmě, se v tomto roce zapojilo téměř trojnásobně více zaměstnanců než před dvěma lety. Ze 439 komentářů bylo 15 % čistě pozitivních a 85 % podnětů ke změně. „Fakt, že naši zaměstnanci se nebojí více vyjádřit svůj názor a podat i odlišný názor nikoliv negativně, ale formou návrhu na možnou změnu, je pro mě pozitivní zpětnou vazbou.“, uvedl ředitel frenštátského závodu a doplnil: „Přes čtyři sta otevřených komentářů nám pomůže společně s workshopy upřesnit slabá místa a stanovit následná opatření ke zlepšení.“

Čeho konkrétně se komentáře týkaly? Pochopitelně nejvíce z nich (159) se věnovaly odměňování a benefitům, dalším diskutovaným tématem bylo pracovní prostředí (67 komentářů) a v neposlední řadě také vedení lidí (49 komentářů).

SGES 2017 a co bude dále?

„Až do listopadu probíhají workshopy mezi zaměstnanci a vedoucími útvarů, jejich výsledek vedení vyhodnotí a na základě něj stanoví návrhy na změny. Ty budou pak následně realizovány nejpozději do března 2018.“, shrnul postup následující po vyhodnocení průzkumu spokojenosti HR Business partner pro frenštátský a mohelnický Siemens David Bilan.

-          Kateřina Ptáčková –

 

Více o SGES najdete na intranet.siemens.com/sges2017

Vybíráme naše nejzajímavější otevřené komentáře ze SGES 2017:

+ Odměna za práci je moc slušná a benefity vcelku nevídané na zdejší české poměry.

+ Velice oceňuji flexibilní pracovní dobu a účtování pracovní doby po minutách – skvělý benefit!

+ Pracovní prostředí se neustále zlepšuje: parkoviště, šatny, sociálky, snaha řešit klima na dílně.

-                     Více se zaměřit a podpořit vzdělání jazyků

-                     Více sportovních akcí pro dělníky a programů pro děti zaměstnanců.

-                     V současné době se ve FRE řeší příliš mnoho projektů najednou. Toto vede k přetěžování stávajících klíčových pracovníků a ovlivňuje plnění bonusových cílů.

Diskuze k článku

Vaše komentáře

Zatím nebyl přidán žádný příspěvek. Buďte první.

Jak často v práci přicházíte do styku s osobními daty zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů či jiných partnerů?

Archiv anket

Nejčtenější

archiv
Není digitalizace jen nafouklá bublina?
Není digitalizace jen nafouklá bublina?
„5P,“ která musíte znát!
„5P,“ která musíte znát!
20 let Ceny Wernera von Siemense
20 let Ceny Wernera von Siemense
Digitální továrna s digitálními produkty? Ve Frenštátě realita
Digitální továrna s digitálními produkty? Ve...
Co na nás chystá GDPR?
Co na nás chystá GDPR?
Naše zlaté motory
Naše zlaté motory

Podkategorie

Štítky

Vítejte na portále Siemens Report Online, webové verzi novin pro zaměstnance společnosti Siemens Česká republika.

Pro využívání internetové stránky Siemens Report Online je nutné zaškrtnout souhlas s Podmínkami užívání. Tímto souhlasem akceptujete Podmínky využívání v jejich plném znění a bude vám umožněn přístup k veškerému obsahu stránek.

Opustit web