Noviny pro zaměstnance společnosti Siemens Česká Republika
Nechte si posílat aktuální číslo na váš e-mail
22. 09. 2017

72 % zaměstnanců by neměnilo, ukázal průzkum spokojenosti

Po dvou letech ve společnosti Siemens opět proběhl celosvětový průzkum týkající se spokojenosti zaměstnanců. Jeho výsledky vyjadřují postoj k podmínkám, které lidem Siemens vytváří pro výkon práce. Letošní průzkum proběhl na přelomu dubna a května a možnosti anonymně sdělit svůj názor využilo 58,4 % zaměstnanců závodu Siemens Elektromotory Mohelnice. Elektronický dotazník dohromady vyplnilo 1 111 zaměstnanců. Podívejme se společně, jaké jsou nejdůležitější poznatky, které průzkum přinesl. 

0Počet zobrazení: 451

Příjemným zjištěním je skutečnost, že 72 % zaměstnanců, kteří vyplnili anketu, v současnosti neuvažuje o změně zaměstnavatele. O čtvrtině zaměstnanců se na základě odpovědí dá dokonce říci, že jsou v naší firmě velmi spokojeni a oceňují pracovní podmínky, které jim závod vytváří. Na druhou stranu nám není lhostejné, že téměř 20 % zaměstnanců uvažuje o změně zaměstnavatele a 9 % je již zřejmě pevně rozhodnuto, že firmu v nejbližší době opustí. Právě tyto zaměstnance bychom rádi v následujících dnech přesvědčili, že máme zájem řešit nejčastější uváděné důvody k nespokojenosti.

 

Čísla i komentáře hovoří jasně

Nejsledovanější oblastí průzkumu byly otázky, které mají souvislost se základním rysem firemní kultury, s kulturou spoluvlastnictví. Ta je definována čtyřmi kategoriemi, ve kterých závod dosáhl následujících výsledků: v oblasti „Vedení lidí“ závod dosáhl 63 % pozitivních vyjádření zaměstnanců, v části „Zaměření na zaměstnance“ to bylo 54 %, v oblasti „Chování“ 60 % a v sekci „Hodnoty společnosti“ to bylo 64% pozitivních vyjádření zaměstnanců. Pokud bychom se na odpovědi podívali podrobněji, nejvíce kladných komentářů účastníci průzkumu směřovali k těmto tématům: zaměstnanci ví, co se od nich v práci očekává; oceňují důvěru svých vedoucích, že svou práci odvedou dobře; oceňují dobrou spolupráci v rámci svých týmů a jsou si vědomi, že jejich práce přispívá k úspěchu celé společnosti Siemens. Také vědí, že zaměstnavateli velmi záleží na bezpečnosti práce a ochraně zdraví zaměstnanců. Na druhou stranu nejvíce příležitostí pro zlepšení současných pracovních podmínek vidí zaměstnanci v těchto oblastech: necítí od svých vedoucích dostatek uznání za dobře vykonanou práci; necítí podporu nadřízených v případech, kdy by chtěli změnit pracovní pozici v rámci závodu a nevidí ve svém okolí dobré příklady vedení lidí ze strany svých nadřízených. Také mají stále obavu vyjádřit svůj názor a nejsou spokojeni s úrovní spolupráce mezi jednotlivými útvary závodu.

 

Analyzují se i konkrétní připomínky

Pro zaměstnavatele jsou kromě odpovědí na předem definované otázky důležité i komentáře, které mohli zaměstnanci anonymně sdělit v závěru dotazníku. Nikoho zřejmě nepřekvapí, že nejvíce komentářů jsme stejně jako v minulém průzkumu zaznamenali k problematice odměňování. Vždyť kdo z nás by si nepřál být lépe placen za odváděnou práci? Připomínky zaměstnanců se týkají zejména nízkého zvýhodnění práce v nepřetržitém pracovním režimu, lepší diferenciace výkonnostní složky mzdy podle osobního přínosu zaměstnance, nutnosti přehodnocení zatřídění pracovišť v dělnických profesích a podobně. Spokojenost naopak většinově panuje s nabídkou firemních benefitů. Další výrazně komentovanou oblastí byla spokojenost s vedením zaměstnanců ze strany nadřízených. Zde se objevily jak názory negativní (nevhodný způsob jednání ze strany mistrů ve výrobě, nenaplnění očekávání z týmové společnosti – role kapitánů, nedostatečná komunikace mezi zaměstnanci a jejich nadřízenými), tak i vyjádření vyloženě pochvalná k dovednostem konkrétních vedoucích. Třetí oblastí s velkým množstvím reakcí byly pracovní podmínky na pracovištích závodu, zejména ve výrobě. Předmětem kritiky byly například přetrvávající průvany ve výrobních halách či stísněnější výrobní prostory po realizaci posledních projektů.

 

Co bude dál?

Názory zaměstnanců známe, jak s nimi tedy dále naložíme? Následujícím krokem bude organizace týmových workshopů, na kterých budou vedoucí se svými spolupracovníky analyzovat výsledky ankety v jednotlivých odděleních a útvarech závodu, a společně si budou definovat opatření, která by měla pomoci zvýšit spokojenost zaměstnanců tam, kde společně cítí nutnost se nejvíce zlepšit. Tyto workshopy proběhnou ve všech útvarech závodu nejpozději do konce listopadu 2017. Využijte tedy, prosím, této možnosti zapojit se do definování opatření, které pomohou nejen vám, ale i zaměstnavateli. Pokud totiž budou správně navrženy a zrealizovány, přispěji k vaší vyšší spokojenosti a stabilizaci, která se promítne do požadovaného pracovního výkonu a plnění výkonnostních cílů závodu.

 

 

Co byly hlavní cíle průzkumu?

  • Vytvořit příležitost pro získání zpětné vazby od zaměstnanců napříč společností Siemens
  • Možnost zjistit, co funguje, a kde je žádoucí zlepšení
  • Získat hodnotné podněty pro plánování změn a návazných akcí pro zlepšení
  • Podpořit sladění hodnot Siemens a přístupu ve vedení
  • Zlepšit Siemens tím, že v praxi reaguje na výsledky průzkumu

Diskuze k článku

Vaše komentáře

Zatím nebyl přidán žádný příspěvek. Buďte první.

Jak často využíváte některou ze slev na Portálu zvýhodněných nabídek?

Archiv anket

Nejčtenější

archiv
Dejte nám svůj souhlas se zasíláním Siemens Reportu!
Dejte nám svůj souhlas se zasíláním Siemens...
Divize Mobility začíná psát svůj nový příběh
Divize Mobility začíná psát svůj nový příběh
Spotřebiče i hudební nástroje: vítězné snímky soutěže v upcyklaci
Spotřebiče i hudební nástroje: vítězné snímky...
GDPR není o vyplnění pár tabulek, ale o změně myšlení
GDPR není o vyplnění pár tabulek, ale o změně...
Devět nešvarů v e-mailové komunikaci aneb i e-maily mají svou etiketu
Devět nešvarů v e-mailové komunikaci aneb i...
Osobní údaje musíme chránit
Osobní údaje musíme chránit

Podkategorie

Štítky

Vítejte na portále Siemens Report Online, webové verzi novin společnosti Siemens Česká republika.

Pro využívání internetové stránky Siemens Report Online je nutné se seznámit s Podmínkami užívání a Souhlasem se zpracováním osobních údajů a poté zaškrtnout souhlas.

Tímto souhlasem akceptujete Podmínky užívání a účel zpracování vašich osobních údajů a bude vám na základě toho umožněn přístup k veškerému obsahu internetových stránek.

Pro vstup je nutné zaškrtnout oba souhlasy.

Opustit web